Najam Sethi Caretaker CM of Punjab.

Najam Sethi Caretaker CM of Punjab.

You May Also Like

Reviews on Najam Sethi Caretaker CM of Punjab.
AOA, Cm panjab sethi sahib, bhai jan jis seet per aap bethey hain yahan aap pehli bar batorey cm nahain bethey, sethi sahib Allah aap sey koi kam leyna chahta hey,sona hey key aap qadiyani hain lekin hamara Allah to eik hey. or hum pakistani hain ab apney mulak pakistan key liyeh pakistan key liye koch kar jayean,chairman & bani M. zubair khan (www.pakistanawamiinqlab.com) 03214762565
zubair khan, lahore Apr 19 2013
what a joke with Punjab...ha ha ha ha
Dary Pahlwaan, lahore Mar 27 2013
 
Post Your Comments
Type your Comments / Review in the space below.
 
Name:  
Email:  
City: